Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Dopad Brexitu na mezinárodní obchod mezi Velkou Británií a EU 27
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Kristýna Matulová, DiS.
Abstrakt: Bakalářská práce se zaměřuje na dopady Brexitu na obchodní a ekonomickou spolupráci mezi Velkou Británií a zeměmi Evropské Unie při různých scénářích průběhu Brexitu. První část práce popisuje, jak jsou země Evropské Unie závislé na Velké Británii z pohledu exportu a importu, tzn. jak významné je procento jejich obchodu s Velkou Británií z jejich celkového obchodu. Dále práce analyzuje jaký má Brexit dopad na ty největší obchodníky s Velkou Británií plus dopad na malé ekonomiky a v neposlední řadě srovnání nejvíce zasažených odvětví těch zemí, pro které je Velká Británie nejvíce důležitá a jakým způsobem budou tato odvětví ovlivněna.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení