Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Motivace pracovníků v neziskové organizaci
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Renata Kučerová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav managementu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Anna Gabaríková
Abstrakt: Práce se bude zabývat motivací pracovníků v konkrétní neziskové organizaci. Cílem práce bude na základě analýzy současného systému motivace a vedení pracovníků v neziskové organizaci, identifikace silných a slabých stránek motivačního systému a návrh doporučení k jeho zlepšení. Navržená doporučení budou ekonomicky zhodnocena.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-SE Sociálně ekonomický obor

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.