Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Dopady hospodářského rozvoje na úroveň znečištění životního prostředí
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.
Abstrakt: Na základě dat z OSN, OCBD, IMF, WB, Eurostatu a dalších zdrojů student provede zhodnocení produkce škodlivých látek v ekonomice (CO2, NOx, SO2, prachové částice, ...) v závislosti na HDPpc, stupni industrializace, zastoupení služeb, popř. zemědělství na ekonomice a rozvoji automobilové dopravy. Pomocí ekonometrického modelu ověří platnost environmentální Kuznětsovy křivky. Student dále charakterizuje potenciální dopady ekologické legislativy pro firmy působící energetickém sektoru, průmyslu a dopravě.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
PEFEKM1 Ekonometrie I