Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Elektronický obchod B2C v České republice
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Ida Rašovská, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Helena Chládková, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav managementu (PEF)
Max. počet studentů: --
Navrhl: Lucie Bystrianská
Abstrakt: Bakalářská práce bude zaměřena na jednu z kategorií elektronického obchodování, a to elektronické obchodování mezi podnikatelskými subjekty a spotřebiteli (B2C e-commerce). První část se bude zabývat jeho charakteristikou, definováním výhod a nevýhod pro prodávajícího a spotřebitele, fakty o vývoji B2C v ČR a vymezením rozdílů při nákupu spotřebitele v kamenné prodejně a na internetu. Dále budou definovány pojmy z internetového marketingu a možnosti hodnocení kvality webu. V druhé části bude rozebrán internetový obchod Tescoma, jeho historie, filozofie, ztvárnění, konkurence, marketingový mix a webové stránky. Pro zhodnocení všech aktivit bude sestavena SWOT analýza, ze které vyplynou silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby, na jejíž základě bude formulována doporučení po další praxi.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení