Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Vyhodnocení nezdaru zalesnění na vybraném území
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Fakulta: Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
doc. Ing. Petr Čermák, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce bude vyhodnotit nezdar zalesnění na vybraném území. Identifikovat jeho příčiny a určit jejich podíl na nezdaru v závislosti na druhu dřeviny, stanovišti (slt, expozice, velikost holiny...), přítomnosti a druhu buřeně, technologii pěstování sadebního materiálu, průběhu počasí a případně dfalších relevantních faktorech. Tam, kde to bude možné srovnat mortality ve výsadbách s přirozenou obnovou. Tam, kde bude možné srovnat mortalitu jarních a podzimních výsadeb.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
N-LI Lesní inženýrství
N-LI-LI Lesní inženýrství

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.