Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Marketingová strategie vybraného podniku
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Jana Machalová
Abstrakt: Bakalářská práce bude zaměřena na marketingovou strategii vybraného podniku v nábytkářském odvětví. Daný podnik provozuje síť maloobchodních prodejen s vlastním e-shopem a zaměřuje se na trh B2C. Samotná literární rešerše bude zachycovat teoretické poznatky týkající se všech podstatných náležitostí potřebných pro tvorbu vhodné marketingové strategie. V praktické části bude obsažen rozbor stávající situace podniku včetně identifikace nedostatků. Za cíl této práce považuji vytvoření ucelené marketingové strategie pro rok 2021, popsání možností k dosažení stanovených cílů a odhad ekonomických účinků.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení