Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Měření hodnoty vybrané značky
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Michaela Staňková
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Michal Krejčí
Abstrakt: Cílem práce je změřit výkonnost vybrané značky. Empirické analýzy budou založeny na datech získaných z vlastního dotazníkového šetření. V práci budou využity statistické metody, zejména testování hypotéz.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení