Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Determinanty příjmové nerovnosti
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Abstrakt: Student se v práci zaměří na hledání ekonomických, politických dalších determinantů příjmové nerovnosti v rámci blíže vymezeného okruhu zemí v zadání. Zkoumána bude rozdílnost příjmů obyvatel (např. pomocí Giniho koeficientu) a důvody vedoucí k odlišnosti tohoto ukazatele napříč zeměmi. Student se též zaměří na dynamiku změny tohoto ukazatele v čase a bude též hledat determinanty tohoto vývoje.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-EM Ekonomika a managementN-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.