Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Determinanty zatížení exekucemi
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Abstrakt: Student v rámci tématu provede šetření, které povede k hlavním determinantům zatížení exekucemi v rámci tuzemských domácností. Na základě dostupných dat porovná demografické, ekonomické a další dostupné údaje s údaji v oblasti exekučních řízení a zjistí tak hlavní determinanty vedoucí ke zvýšenému riziku postižení exekučním řízením.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-HPS Hospodářská politika a správaB-HPS-VS Veřejná správa

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.