Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Dopady emisního podvodu na chování spotřebitelů
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Ing. Marek Litzman, Ph.D.
Abstrakt: Nákup automobilu jakožto technologicky složitého výrobku je vždy spojeno s určitým rizikem plynoucím z informační asymetrie mezi výrobcem a spotřebitelem ohledně kvality konkretního technického provedení. Aféra podvodů při měření emisí u společnosti Volkswagen nabourala důvěru zákazníků v pověst značky a mohla navýšit rizika plynoucí z takového nákupu. Předmětem výzkumu proto zůstává, jakým způsobem se zjištěný podvod podepsal na rozhodování spotřebitelů, ale zprostředkovaně i celé firmy po odhalení podvodu.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
B-EM Ekonomika a managementB-EM-ME Manažersko-ekonomický

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.