Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Ekonomické aspekty vzdělávacího systému v Balkánských zemích
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. Mgr. David Hampel, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav statistiky a operačního výzkumu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ana Topalović
Abstrakt: Cílem práce je identifikovat ekonomické faktory ovlivňující úroveň vzdělávacího systému v jednotlivých Balkánských zemích. Potřebná data budou čerpána z databází Eurostatu a OECD. V práci bude využita shluková a regresní analýza.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení