Prehľad vypísaných tém - Ústav účetnictví a daní (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Specifika příspěvkových organizací v oblasti účetnictví, zdanění a financování ( obsazeno)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav účetnictví a daní - PEF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Abstrakt: V práci budou vymezena specifika financování, účetnictví a zdaňování příspěvkových organizací, a to v oblasti školství. Součástí práce bude zhodnocení hospodaření vybrané střední školy.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia