Prehľad vypísaných tém - Ústav účetnictví a daní (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Bakalárska práca
Názov témy: Zaměstnanecké benefity v oblasti cestovního ruchu (obsazeno)
Stav témy: schválené (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav účetnictví a daní - PEF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: Ing. Milena Otavová, Ph.D.
Abstrakt: Analýza benefitních poukázek s možností uplatnění v cestovním ruchu. · Moderní pohled na benefitní programy.Možnost daňové optimalizace při využívání zaměstnaneckých benefitů. Vyhodnocení oblíbenosti benefitní programů -> dotazníkové šetření. Benefitní poukázky u různých společností působících v CR – Invie, Student Agency -> zmapovat situaci na trhu, kdo tyto poukázky používá v rámci mzdových a zaměstnaneckých programů. Komparace systému zaměstnaneckých benefitů se Slovenskem.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia