Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Je zálohování PET lahví cestou k lepšímu třídění odpadu?
Stav tématu: schváleno (prof. PhDr. Kamil Fuchs, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav ekonomie (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Ladislava Issever Grochová, Ph.D.
Abstrakt: Problematika životního prostředí se dostala do popředí v mnoha oblastech výzkumu.Toto téma mimo jiné zahrnuje otázku nakládání s odpadem. Jedním z diskutovaných témat současnosti je zavedení záloh na PET lahve s cílem dosažení lepšího třídění odpadu. Z ekonomického hlediska bude zásadní motivace k takovému konání, která mimo jiné zohledňuje alokaci času jedince. Je tedy nutné posoudit, za jakých podmínek může dojít k lepšímu třídění a zda konkrétně zálohování lahví je způsob, jak danou situaci zlepšit.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.