Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Kompatibilita proprietárních protokolů pro objevování sousedů v počítačových sítích
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Cyril Klimeš, CSc. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Jiří Balej, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav informatiky (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Jiří Balej, Ph.D.
Abstrakt: Tato práce se bude věnovat různým implementacím protokolů pro objevování sousedů v lokálních počítačových sítích. Cílem bude nalézt společné vlastnosti těchto protokolů (např. CDP, MNDP, VDP) a vytvořit přehled kompatibilních vlastností. Zároveň srovnat implementaci standardního LLDP protokolu na zvolených platformách. Alternativním cílem může být vytvoření programu pro sběr informací z různých protokolů pro objevování sousedů a ukládání informací do databáze.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-II Inženýrská informatika
B-SI Systémové inženýrství a informatika

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.