Přehled vypsaných témat - Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Hodnocení životních projevů, stanovištních podmínek a zdravotního stavu porostů s výskytem javoru klene (Acer pseudoplatanus L.) a javoru mléče (Acer platanoides L.) na území majetku Městských lesů Ivančice
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Libor Jankovský - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D.
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav ochrany lesů a myslivosti (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Student zhodnotí stanovištní podmínky výskytu javoru klene a javoru mléče na území majetku Městských lesů Ivančice. Vyhodnotí jejich biometrické projevy, zhodnotí jejich zdravotní stav. Na vybraných místech budou instalovány 3 ks lapáků daného druhů, po exponování ve vegetační době bude na sekcích kmene, středního kmene a větví zjišťováno spektrum saproxylického hmyzu. Na závěr student vyhodnotí míru ohrožení tímto hmyzem. Navrhne širší využití javorů jako cílových či přimíšených dřevin v lesním hospodaření toho majetku.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení