Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Povodně vs změna územního plánu
Stav tématu:
schváleno (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: Na podkladu případových studií student vyhodnotí implementaci změn v územním plánu v souvislosti s prevencí proti škodám způsobenými povodněmi.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení