Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Povodně vs změna územního plánu
State of topic:
approved (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students:
2
Proposed by: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Summary:
Na podkladu případových studií student vyhodnotí implementaci změn v územním plánu v souvislosti s prevencí proti škodám způsobenými povodněmi.

There are no limitations of the topic