Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work: Bachelor thesis
Topic: Reakce na bleskové povodně ve vybraných obcích
State of topic: approved (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students: 2
Proposed by: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Summary: Student zhodnotí, jak obecní zastupitelstvo a nadřazené samosprávné orgány reagovaly na následky bleskových povodní v malých obcí.

There are no limitations of the topic