Přehled vypsaných témat - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu:
Reakce na bleskové povodně ve vybraných obcích
Stav tématu:
schváleno (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
Student zhodnotí, jak obecní zastupitelstvo a nadřazené samosprávné orgány reagovaly na následky bleskových povodní v malých obcí.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení