Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic:
Regionální analýza jako podklad pro strategické plánování.
State of topic: approved (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Faculty:
Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students:
2
Proposed by:
Summary:
Úkolem studenta bude aplikovat konkrétní metody a techniky strategického rozhodování v souvislosti s tvorbou podkladů pro strategické plánování obcí.

There are no limitations of the topic