Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
Stav tématu: schváleno (Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Garantující pracoviště:
Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů (FRRMS)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Abstrakt:
Student zhodnotí možnosti identifikace potenciálu krajiny pro CR jako ekosystémovou službu a na konkrétním případu aplikuje její vyhodnocení.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení