Summary of topics offered - Department of Environmentalistics and Natural Resources (FRDIS)


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Potenciál krajiny pro cestovní ruch jako ekosystémová služba
State of topic: approved (doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D. - head of department)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Faculty: Faculty of Regional Development and International Studies
Supervising department: Department of Environmentalistics and Natural Resources - FRDIS
Max. no. of students: 1
Proposed by: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Summary: Student zhodnotí možnosti identifikace potenciálu krajiny pro CR jako ekosystémovou službu a na konkrétním případu aplikuje její vyhodnocení.

There are no limitations of the topic