Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Marketingová strategie neziskových organizací
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Nikola Eichlerová
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá marketingovou strategií neziskových organizací. Jejím hlavním záměrem je porovnání strategií vybraných neziskových organizací a vyhodnocení, do jaké míry se vybrané segmenty zajímají o danou problematiku. Práce se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část je zaměřena na vymezení základních pojmů, porovnání marketingových strategií a seznámení s vybranými organizacemi. Cílem praktické části je zjištění působení marketingových strategií jednotlivých organizací a následné vyhodnocení pomocí dotazníkového šetření na vybrané segmenty.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení