Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Správa CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologií
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 1
Navrhol: doc. Ing. Rudolf Rybář, CSc.
Abstrakt: Řešení aktuálních agroenvironmentálních opatření v CHKO Železné hory s podporou geoinformačních technologií

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia