Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Optimalizace defektoskopického systému pro využití v zemědělství
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:--
Navrhl:
Abstrakt:
V práci bude řešena problematika vývoje speciálního měřicího systému na principu snímání akustické emise. Tento systém bude modifikován a optimalizován pro účely aplikace v zemědělství a to pro měření degradace organických produktů, kvality potravin a reakcí rostlin na vnější podněty.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
D-ZS Zemědělská specializace
D-ZS-TMZ Technika a mechanizace zemědělství