Summary of topics offered - Faculty of Forestry and Wood Technology


Basic information

Type of work: Diploma thesis
Topic: Cirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.
State of topic: approved (Ing. Tomáš Pospíšil - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of Forestry and Wood Technology
Supervising department: Department of Forest and Wood Products Economics and Policy - FFWT
Max. no. of students:
1
Proposed by: Ing. Jakub Michal
Summary:
Cirkulární ekonomika prostřednictvím strategie Cirkulární Česko, Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj a strategie MŽP prostřednictvím směrnice o obalech budou klíčovými legislativními prvky formulování podnikové strategie v odvětví silně závislém na dřevě. Dopředná identifikace příležitostí a hrozeb a také vhodná inovační strategie dokážou z těchto restriktivních opatření udělat konkurenční výhodu a zajistit vyšší ekonomickou efektivnost. Cílem této práce je identifikace příležitostí a hrozeb a příprava strategie pro konkrétní podnik ve vybraném odvětví národního hospodářství.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
Field of study
C-WE Wood-Working Engineering
C-WE-WE Wood engineering
C-TMZD Technology And Management In Wood Processing
-- no restrictions --
C-WE Wood-Working Engineering
C-WE-FPD Furniture, Products and Design
C-WE Wood-Working Engineering
C-WE-PWP Primary Wood Processing
C-TIMS Timber Structures and Wood Building ConstructionC-TIMS-TIMS Timber Structures and Wood Building Construction

Limit to courses
The table shows limitations of a course the student has to complete to be able to register for a given topic.

Department
Course title
No suitable data found.