Přehled vypsaných témat - Lesnická a dřevařská fakulta


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Cirkulární ekonomika a reverzní logistika jako cesta k trvalé udržitelnosti dřevozpracujících podniků.
Stav tématu:
schváleno (Ing. Tomáš Pospíšil - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta:
Lesnická a dřevařská fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky (LDF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Jakub Michal
Abstrakt:
Cirkulární ekonomika prostřednictvím strategie Cirkulární Česko, Agenda 2030 pro udržitelný rozvoj a strategie MŽP prostřednictvím směrnice o obalech budou klíčovými legislativními prvky formulování podnikové strategie v odvětví silně závislém na dřevě. Dopředná identifikace příležitostí a hrozeb a také vhodná inovační strategie dokážou z těchto restriktivních opatření udělat konkurenční výhodu a zajistit vyšší ekonomickou efektivnost. Cílem této práce je identifikace příležitostí a hrozeb a příprava strategie pro konkrétní podnik ve vybraném odvětví národního hospodářství.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-DI Dřevařské inženýrstvíN-DI-DI Dřevařské inženýrství
N-TMZD Technologie a management zpracování dřeva-- neomezeno --
N-DI Dřevařské inženýrstvíN-DI-NVD Nábytek, výrobky a design
N-DI Dřevařské inženýrství
N-DI-PRV Procesy zpracování dřeva
N-STAV Stavby na bázi dřevaN-STAV-STAV Stavby na bázi dřeva

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.