Přehled vypsaných témat - Ústav účetnictví a daní (PEF)


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Daň z robotů, příp. jiné téma zohledňující vývoj (budoucího) inkasa daně z příjmů s ohledem na nahrazování zaměstnanců moderními technologiemi
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav účetnictví a daní (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. et Ing. Pavel Semerád, Ph.D.
Abstrakt: Lze předpokládat, že moderní technologie masivně nahradí lidskou práci, čímž dojde k výpadku daňových příjmů do státního rozpočtu. Úkolem studenta bude navrhnout alternativní způsob zdanění, kterým by bylo možné tyto změny v rozpočtu stabilizovat.
Zrušeno: anoOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramObor
N-HPS Hospodářská politika a správaN-HPS-UAD Účetnictví a daně

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.