Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Age management ve vybrané společnosti_obsazeno
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Aneta Krejčová
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Ing. Aneta Krejčová
Abstrakt: Cílem práce je navrhnout doporučení v oblasti Age managementu ve vybrané společnosti. Tato doporučení budou založena na provedeném dotazníkovém šetření a rozhovorech. Ve vlastní práci budou zkoumány politiky v oblasti HR dané společnosti z pohledu věku. Na základě rozhovorů s HR manažery navrženo dotazníkové šetření. Pomocí výsledků dotazníkového šetření budou navržena doporučení a vyčísleny náklady s tím spojené.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.