Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Mezinárodní obchodní transakce - vybrané právní otázky
Stav tématu: schváleno (doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav práva a humanitních věd (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
Abstrakt: Cílem této práce bude zpracovat vybranou dílčí oblast týkající se mezinárodních obchodních transakcí a jejich právní úpravy. Vedoucí doporučuje vybrat pouze konkrétní souvislosti, aby byla práce zpracovatelná v rozsahu bakalářské práce. V závislosti na studijním oboru studenta lze zpracovat z pohledu konkrétního veřejného podniku nebo optikou managementu soukromé společnosti. Metody: analýza, deskripce, komparace, syntéza (!), dotazníkové šetření, kvantitativní výzkum, kvalitativní výzkum.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
B-EM Ekonomika a management

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

PracovištěNázev předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.