Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu: .Synthesis and application of nanocellulose as the transducer in biosensors
Stav tématu: schváleno (Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D., prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D., prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., Ing. David Hynek, Ph.D., Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D., Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D., RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Amirmansoor Ashrafi, MSc., Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Amirmansoor Ashrafi, MSc., Ph.D.
Abstrakt:
Nanocellulose due to the high conductivity and high amount of funtional groups are an appropriate transducer which can be applied in sensors and biosensors. Therefore in this research we will try to synthesize the Nanocellulose which suit this kind of application. The developed sensor and biosensor with this strategy is expected to possess high stability, sensitivity and selectivity.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení