Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Hmyz - (staro)nová potravina: ekonomické souvislosti a marketingová strategie
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Abstrakt: První část práce bude obsahovat literární rešerši již vydaných děl zaměřující se na toto téma. Následovat bude průzkum trhu a seznámení s jak českými tak zahraničními produkty, které v sobě již hmyz obsahují. V práci bude dále navrhnuta marketingová strategie pro vybraný produkt, jejíž cílem bude seznámit veřejnost s benefity zařazení hmyzu do běžného jídelníčku. Součástí práce bude také dotazník, zjišťující současné postoje veřejnosti ke konzumaci hmyzu.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení