Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Možnosti malých a středních podniků (MSP) k financování v rámci Unie kapitálových trhů mezi zeměmi EU (CMU – Capital Market Union).
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Zuzana Kučerová, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav financí (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: prof. Ing. Lubor Lacina, Ph.D.
Abstrakt: Co pro EU představují MSP, jak získávají kapitál, jakým bariérám na trhu čelí a jak CMU přispívá/přispěje k odstranění těchto bariér. Cílem práce je prozkoumat a zhodnotit dostupné možnosti financování svých aktivit mají MSP v EU a jak tuto skutečnost ovlivní budování Unie kapitálových trhů mezi zeměmi EU (CMU). Přínos CMU pro EU, proč by to bylo přínosem pro EU, jaké obdoby CMU existují ve světě, , jakou by mělo strukturu, kdo by z toho těžil - tam by mohl být prostor pro rozebrání 4 sektorů - jak by z toho těžili občané, podniky, investoři a banky, následné srovnání s dnešní situací na trhu, co vše obnáší vytvořit a dokončit projekt CMU?

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení