Přehled vypsaných témat - Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Možnosti pěstování a hodnocení odrůdového sortimentu kdouloní
Stav tématu: schváleno (doc. Dr. Ing. Petr Salaš - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Libor Dokoupil, Ph.D.
Fakulta:
Zahradnická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav šlechtění a množení zahradnických rostlin (ZF)
Max. počet studentů:1
Navrhl:
Abstrakt:
Popis možností pěstování kdouloní v ČR, ošetřování výsadby, hodnocení růstových a sklizňových parametrů u vysazeného sortimentu kdouloní na pozemcích ZF v Lednici.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení