Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Gastroodpad jako významný zdroj minerálních látek
Stav tématu: schváleno (Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D., prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D., prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., Ing. David Hynek, Ph.D., Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D., Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D., RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl: Ing. Andrea Ridošková, Ph.D.
Abstrakt:
Problematika využití gastroodpadu je velmi aktuálním tématem. Zkompostovaný gastroodpad bude podroben analýze obsahu významných mikro a makroprvků. Cílem práce bude sledovat vliv potravinového složení gastroodpadu na obsah jednotlivých mikro a makroprvků v hotovém "gastrokompostu".

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení