Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Volné téna
Stav tématu:
Vedoucí práce: Ing. Kristýna Šmerková, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
3
Navrhl:
Ing. Kristýna Šmerková, Ph.D.
Abstrakt:
Téma se bude zabývat studiem antimikrobiální aktivity nanostrukturovaných materiálů. Práce spadá pod Laboratoř mikrobiologie na Ústavu chemie a biochemie.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení