Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Bakalářská práce
Název tématu: Dark tourism: motivace a percepce návštěvníků vybraných destinací
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Stanislav Mokrý, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Simona Krejčová
Abstrakt: Hlavním cílem práce bude realizovat dotazníkové šetření ve vybraných destinacích dark tourismu jak v Evropě, tak v Americe a na jeho základě identifikovat hlavní motivaci návštěvy a percepci daných destinací v kontextu jejich image.

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení