Přehled vypsaných témat - Provozně ekonomická fakultaHelp


Základní údaje

Téma bylo navrženo studentem, jehož jméno je uvedeno v řádku Navrhl.

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu: Chování spotřebitelů na trhu s produkty racionální výživy
Stav tématu: schváleno (doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Ústav: Ústav marketingu a obchodu (PEF)
Max. počet studentů: 1
Navrhl: Bc. Silvie Rygas
Abstrakt: Analýza trhu spotřebitelů na trhu s produkty racionální výživy Doporučení pro spotřebitele

informaceK tématu nejsou zadaná žádná omezení