Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Volné téma - zaměřeno na rostliny a moderní biotechnologie
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D., prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D., prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., Ing. David Hynek, Ph.D., Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D., Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D., RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce: Ing. Dalibor Húska, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště: Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:5
Navrhl:
Ing. Dalibor Húska, Ph.D.
Abstrakt:
Téma bude upřeněno na základě konzultace.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení