Prehľad vypísaných tém - Ústav účetnictví a daní (PEF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Taxation
Stav témy: schválené (prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Marian Dobranschi, Ph.D.
Fakulta: Provozně ekonomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav účetnictví a daní - PEF
Max. počet študentov: --
Navrhol: Marian Dobranschi, Ph.D.
Abstrakt: The students are welcome to propose various topics related to direct or indirect taxation issues.
Zrušené: ánoObmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
N-HPSA Economic Policy and Administration

Obmedzenie na predmety
Tabuľka zobrazuje obmedzenia na predmet, ktorý musí mať študent odštudovaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

PracoviskoNázov predmetu
Nenájdené žiadne vyhovujúce dáta.