Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Přenosný biosenzor pro bioanalýzu na principu tištěných elektrod
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D., prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., Ing. David Hynek, Ph.D., Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D., Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D., RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
1
Navrhl:
Abstrakt:
Analýzu obsahu biomolekul lze provádět jednak pomocí velkých drahých přístrojů v laboratoři anebo pomocí přenosných analytických systémů. Dnešní přenosné analytické systémy stále ještě nedokáží efektivně stanovovat malé molekuly v různých typech vzorku. Proto je zde velký prostor pro vývoj nových přístupů. Tištěné elektrody jsou miniaturizovanou verzí elektrochemických senzorů. Jejich povrch můžeme chemicky modifikovat a získat tak vlastnosti v některých případech srovnatelné s velkými laboratorními přístroji. Práce se bude zabývat vývojem biosenzoru pro analýzu biomolekul v kapalných vzorcích. V této práci vyvinutá metoda bude dále zdokonalován a uzpůsobena pro stavbu přenosného přístroje, který může být ovládán například chytrým telefonem a použit tak pro tzv. Point of Care Testing.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení