Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Aplikace aditivní výroby v průmyslu
Stav tématu:
schváleno (doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Ing. Michal Šustr, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Ing. Michal Šustr, Ph.D.
Abstrakt:
Práce se zaměřením na aditivní výrobu ze syntetických a polosyntetických polymerů by měla pojednávat o historii v daném oboru, dále přecházet k zhodnocení současného stavu (technologie, materiály apod.) a následně popsat nové možnosti aplikace a vize této rychle se rozvíjející výroby. V praktické části závěrečné bakalářské práce bude obsažen návrh součásti vyrobené pomocí 3D tisku technologií FDM. Bude se jednat o náhradu součásti, která je v současnosti vyráběna konvenčním třískovým obráběním. Obsah praktické části: - výběr součásti, - měření součásti, - modelování, - optimalizace modelu, - příprava modelu pro 3D tisk, - 3D tisk, - následné zpracování (post-processing), - ověření funkce. Požadavky na studenta: - schopnost samostatného modelování v CAD systémech, - základní znalosti aditivní výroby.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
Obor
B-ZS Zemědělská specializaceB-ZS-PT Provoz techniky

Omezení na předměty
Tabulka zobrazuje omezení na předmět, který musí mít student odstudován, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Pracoviště
Název předmětu
Nenalezena žádná vyhovující data.