Prehľad vypísaných tém - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)


Základné údaje

Typ práce: Diplomová práca
Názov témy: Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedúci pracoviska)
Vedúci práce: Ing. Josef Los, Ph.D.
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantujúce pracovisko: Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky - AF
Max. počet študentov: 2
Navrhol: Ing. Josef Los, Ph.D.
Abstrakt: Cílem práce je vyhodnotit provoz nové plynové sušárny STELLA po stránce ekonomické a provozní.

K téme nie sú zadané žiadne obmedzenia