Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v BrněHelp


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu:
Analýza provozních a ekonomických ukazatelů plynové sušárny zemědělských komodit
Stav tématu:
schváleno (prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl: Ing. Josef Los, Ph.D.
Abstrakt:
Cílem práce je vyhodnotit provoz nové plynové sušárny STELLA po stránce ekonomické a provozní.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení