Přehled vypsaných témat - Ústav chemie a biochemie (AF)Help


Základní údaje

Typ práce:
Bakalářská práce
Název tématu:
Nanomateriály pro aplikace v zemědělské praxi
Stav tématu:
schváleno (Mgr. Stanislava Voběrková, Ph.D., prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D., doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D., prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D., doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D., Ing. David Hynek, Ph.D., Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D., Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D., RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D. - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav chemie a biochemie (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt:
V zemědělství se široce používají přípravky na bázi mědi nebo zinku pro ochranu zemědělských rostlin před různými druhy škůdců, bakterií nebo plísní. Tyto přípravky obsahují měď nebo zinek ve formě anorganických solí, takže dochází k vyplavování těchto kovů z půdy. Nanočástice nejsou na rozdíl od těchto solí rozpustné ve vodě a dochází k pomalému uvolňování iontů kovů. Výsledkem je tedy dlouhodobější účinek a nižší zátěž životního prostředí díky nižší koncentracím aplikovaných kovů. Bakalářská práce bude zaměřena na design a syntézu nanomateriálů na bázi zinku a mědi s možností dopování rostlin významnými nutrienty.

informace
K tématu nejsou zadaná žádná omezení