Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Diplomová práce
Název tématu: Ochrana přírody a krajiny v kamenolomech a pískovnách
Stav tématu: schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: Teoretická část práce bude obsahovat literární rešerši k řešenému tématu, praktická část práce bude probíhat ve spolupráci se společností Českomoravský cement a.s. (Mokrá-Horákov) ve vybraných lokalitách (zejména v okolí Tovačovských jezer) a bude zaměřena na analýzu biodiverzity v závislosti na managementu lokality.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení