Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce:
Disertační práce
Název tématu:
Pneumatiky a jejich vliv na životní prostředí
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
Fakulta:
Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:
--
Navrhl:
Abstrakt: Disertační práce se bude věnovat tématu odpadních pneumatik, jejich charakteristice, způsobům nakládání(zpracování) a výzkumem jejich vlivu na půdní a vodní prostředí, se zaměřením na testy fototoxicity.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-EOP Ekologie a ochrana prostředí