Summary of topics offered - Mendel University in Brno


Basic information

Type of work:
Diploma thesis
Topic: Analýza odpadového hospodářsví ve vybrané firmě
State of topic:
approved (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - head of department)
Thesis supervisor:
Faculty:
Faculty of AgriSciences
Supervising department:
Department of Applied and Landscape Ecology - FA
Max. no. of students:
2
Proposed by: doc. Bc. Ing. Dana Adamcová, Ph.D.
Summary:
Diplomová práce se bude věnovat aktuálnímu tématu odpadového hospodářství se zaměřením na praxi, tedy popisem a vyhodnocením odpadového hospodářsví v konkrétní firmě.

There are no limitations of the topic