Přehled vypsaných témat - Mendelova univerzita v Brně


Základní údaje

Typ práce: Diplomová práce
Název tématu:
Analýza odpadového hospodářsví ve vybrané firmě
Stav tématu:
schváleno (prof. Dr. Ing. Milada Šťastná - vedoucí pracoviště)
Vedoucí práce:
Fakulta: Agronomická fakulta
Garantující pracoviště:
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)
Max. počet studentů:
2
Navrhl:
Abstrakt: Diplomová práce se bude věnovat aktuálnímu tématu odpadového hospodářství se zaměřením na praxi, tedy popisem a vyhodnocením odpadového hospodářsví v konkrétní firmě.

K tématu nejsou zadaná žádná omezení